2020-09-28

Projekt edukacyjny

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie edukacyjnym ,,Ekokulturalne przedszkole " Bliżej przedszkola.

Cele projektu:

• poszerzanie świadomości ekologicznej;

• kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;

• rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska;

• rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych;

• zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;

• kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta;

• nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Powrót

Zobacz filmik z naszego przedszkola