article-image
2021-09-14

Projket edukacyjny

Nasze przedszkole bierze udział w 2 edycji projektu ekologicznego ''EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE" :)

Główne cele:

- poszerzanie świadomości ekologicznej;

- kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;

-rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska;

-rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych;

-zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;

-kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta;

-nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Źródło: Bliżej przedszkola

Powrót

Zobacz filmik z naszego przedszkola