Grupy anglojęzyczne

Proces uczenia się języka angielskiego u małych dzieci, to przede wszystkim rozwój sprawności takich jak: słuchanie, mówienie i śpiewanie. Metody, jakie stosujemy w nauczaniu języka angielskiego są dostosowane do wieku dziecka i wzbogacone w różne, ciekawe pomoce. Naszym celem jest, aby dzieci przyswoiły go w sposób jak najbardziej naturalny i przyjemny.

Metody stosowane w nauczaniu języka angielskiego:

Metoda Total Physical Response (TPR) - metoda zakłada uczenie się poprzez wykonywanie poleceń, instrukcji nauczyciela, które najpierw wykonuje sam nauczyciel. W konsekwencji dziecko samo potrafi wydać polecenie instrukcję innym dzieciom. W tej metodzie angażuje się ruch całego ciała. Następują tu po sobie:

  • zrozumienie,
  • wykonanie,
  • a następnie samodzielne wypowiedzenie polecenia.

Jednym z głównych celów metody TPR jest uczynienie procesu uczenia się bardziej przyjemnym, a mniej stresującym. Słownictwo dobierane jest w zależności od potrzeb dzieci i ich chęci do jego nauki.

Metoda Spiral Language System (Spiralny System Językowy) - oparta jest na modalnościach. Dzieci pozyskują wiedzę poprzez: słuchanie, patrzenie i działanie.

Spiralny System Językowy zakłada naukę według sześciu etapów:
  1. Sounds - piosenki, bajki, dialogi, rymowanki oraz gry słowne.
  2. Pictures karty obrazkowe, animacje,historyjki obrazkowe, ilustrowane rymowanki, obrazy interaktywne.
  3. Interest sposobem na zainteresowanie dziecka jestodwołanie się do bliskich mu i stosownych do wieku zagadnień,szczególnie tych, które przemawiają do jego emocji i poczucia humoru.
  4. Repetition utrwalanie materiału jest kluczowym sposobemefektywnego uczenia. Każdy dobrze opracowany kurs językowy posiadaćwiczenia powtórkowe oraz w kolejnych partiach materiału łączy nowąwiedzę z już nabytą.
  5. Actionsten etap zakłada połączenie nauki języka zaktywnością ruchową, która angażuje motorykę małą (czynności związane zużyciem palców i dłoni) i dużą (sprawność ruchowa całego ciała).
  6. Linkspolega na budowaniu sieci połączeń poprzezbazowanie na poznanym materiale, ale również łączy znane elementy znowymi.

Metoda komunikacyjna – metoda będąca wypadkową wielu metod. Zakłada, iż każda sytuacja mająca miejsce na zajęciach jest pretekstem do komunikowania się. Wykorzystuje się tutaj najbliższe, najbardziej znane otoczenie dziecka, więc nauczyciel może przygotowywać materiał osadzony w kontekście bliskim dziecięcej rzeczywistości, dostosowanego do możliwości intelektualnych i emocjonalnych uczących się.

** Bez względu na zastosowaną metodę zadaniem nauczyciela jest wykluczenie z procesu dydaktycznego stresu oraz respektowanie prawa dziecka do ciszy, gdyż nie każde od razu wykaże gotowość do działania.

Zobacz filmik z naszego przedszkola