Od października 2023r. w każdej grupie wiekowej - zajęcia taneczne, podczas których przedszkolaki będa miały szansę rozwijać i udoskonalać umiejętności tj : koordynaję ruchową, orientację przestrzenną i czasową, percepcję słuchową, zdolność do zapamiętywania i wykonywania sekwencji ruchów oraz zdolność wykonywania ruchów w rytm muzyki. Taniec uczy współpracy, pomaga w tworzeniu relacji między dziećmi, wpływa na zdrowie i samopoczucie dzieci.

Codzienne zajęcia plastyczne dzięki, którym następuje rozwój sprawności motorycznej i wrażliwości artystycznej dziecka. Ponadto zajęcia plastyczne kształcą wyobraźnię, zdolność myślenia i zaspokajają potrzebę aktywności.

Jedną z grup jest profesjonalna grupa anglojęzyczna, w której równolegle pracuje nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz lektor języka angielskiego. Kładziemy nacisk na naturalne przyswajanie języka angielskiego poprzez zabawę. Spotkanie z językiem angielskim ma być przede wszystkim przyjemną przygodą, a zarazem przynosić rozwój sprawności językowych (osłuchanie, rozumienie, zdobycie poprawnej wymowy, umiejętność formułowania zdań). Oprócz zajęć dydaktycznych, muzycznych oraz swobodnych zabaw, dzieci mają kontakt z językiem angielskim podczas codziennych czynności takich jak mycie ząbków, odkładanie zabawek po skończonej zabawie czy spożywanie posiłków. Nauka przychodzi więc w sposób zupełnie naturalny. Dzięki temu dziecku będzie dużo łatwiej osiągnąć w przyszłości dwujęzyczność.

Zajęcia w każdej grupie, na których przedszkolaki mają szansę rozwijać swoje umiejętności językowe i poznawać język poprzez zabawę w sposób możliwie najbardziej efektywny. Na zajęciach przedszkolaki uczą się wszystkimi zmysłami i całym ciałem. Zajęcia cechują autentyczność wypowiedzi formułowanych w drugim języku, czyli użycie ich w funkcji środka komunikacji, interakcji i reprezentacji wiedzy, a jednocześnie dostosowanie stopnia trudności wypowiedzi do możliwości poznawczych dzieci. Nauczyciel prowadzi zajęcia w języku angielskim, tworząc kontekst sytuacyjny dla użycia drugiego języka i prezentowania form językowych zawsze w sytuacjach w pełni zrozumiałych dla dzieci, tak aby miały one możliwość samodzielnego rekonstruowania ich znaczenia.

Zajęcia odbywają się 1 raz w miesiącu. Celem zajęć kulinarnych jest wyrobienie nawyków zdrowego odżywiania, a także nauczenie dzieci czerpania radości ze wspólnego przygotowywania posiłków.Podczas zajęć dzieci rozwijają swoją samodzielność, kreatywność oraz sprawność manualną oraz uczą się planowania swoich działań.

Zajęcia prowadzone 1 x w miesiącu przez nauczycieli poszczególnych grup, na których tworzy się "coś z niczego", wykorzystując różnego rodzaju tworzywa, bardzo często przedmioty typu: gazety, guziki, rolki od papieru toaletowego, kartony, pudełka, butelki, a więc większość rzeczy, które na co dzień wyrzucamy. Dzieci w ten sposób rozwijają swoją kreatywność, pomysłowość, chęć tworzenia czegoś niezwykłego z prostych przedmiotów.

Zajęcia z Robotyki odbywają się 1 raz w miesiącu. Podczas zajęć wykorzystany jest robot mTiny Discover Kit, który ćwiczy logiczne myślenie dzieci i umiejętności rozwiązywania problemów. Karty kodowe, interaktywne maty tematyczne, kolorowe pisaki pomagają dziecku odkrywać i postrzegać otaczającą je rzeczywistość. Poprzez wysoce stymulujące i zabawne gry rozwijają ich umiejętność uczenia się przez całe życie. Robot mTiny pozwala dzieciom samodzielnie odkrywać nieznane, starając się wzmocnić ich zaufanie do samodzielnego myślenia poprzez zabawę.


.

"Kodowanie i programowanie." Zajęcia będą odbywały się jeden raz w miesiącu. Celem zajęć jest rozwijanie u dzieci logicznego myślenia jak również wyobraźni przestrzennej. Dzięki takim zajęciom dzieci mają możliwości rozwijać pamięć, koncentrację uwagi jak również koordynację ruchową.

Sensoplastyka - zajęcia plastyczne z wykorzystanie wszystkich zmysłów dziecka. Dzięki takiej formie plastycznej stymulowane są wszystkie zmysły dziecka. Jest to bardzo ważne dla rozwijającego się w pierwszych latach mózgu. Zajęcia takie są również wspaniałą okazją do bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami

Dzięki tym zajęciom dzieci poznają kształty nie na obrazku, ale dotykając prawdziwe przedmioty; mieszają kolory, aby nauczyć się ich nazw; uczą się przeliczać i liczyć konkrety, nie obrazki. Zajęcia z elementami matematyki sensorycznej to zabawy i gry konstrukcyjne, polegające na tworzeniu zbiorów, klasyfikowaniu przedmiotów, nazywaniu ich cech. Dzieci poznają miary, wagi, objętości obcując z prawdziwą materią.

Zajęcia sensoryczne to program uczenia przez zmysły. Zajęcia te sprawiają olbrzymią radość dzieciom wynikającą z możliwości zmysłowego poznawania otaczającego je świata. Mają możliwość gromadzenia nowych doświadczeń, mobilizowanie aktywności zmysłowej, obudzenie ciekawości i eksperymentowania. Nauka polega na coraz sprawniejszej umiejętności rozpoznawania tych informacji w relacji do siebie. Im lepiej , sprawniej mózg potrafi rozpoznawać i nadawać właściwe znaczenie temu co widzi, słyszy, czuje tym szybciej, sprawniej dzieci myślą, uczą się, koncentrują, mówią, czytają, piszą.

Dzieci uczestniczą w ramach czesnego w poszczególnych zajęciach dodatkowych :

ZAJĘCIA TANECZNE - NOWOŚĆ ! Zajęcia od października 2023r. w każdej grupie wiekowej, podczas których przedszkolaki będą miały szansę rozwijać i udoskonalać umiejętności tj : koordynaję ruchową, orientację przestrzenną i czasową, percepcję słuchową, zdolność do zapamiętywania i wykonywania sekwencji ruchów oraz zdolność wykonywania ruchów w rytm muzyki. Taniec uczy współpracy, pomaga w tworzeniu relacji między dziećmi, wpływa na zdrowie i samopoczucie dzieci.

WARSZTATY KONSTRUKCYJNO - TECHNICZNE - zajęcia prowadzone przez nauczycieli poszczególnych grup, na których tworzy się "coś z niczego", wykorzystując różnego rodzaju tworzywa, bardzo często przedmioty typu: gazety, guziki, rolki od papieru toaletowego, kartony, pudełka, butelki, a więc większość rzeczy, które na co dzień wyrzucamy. Dzieci w ten sposób rozwijają swoją kreatywność, pomysłowość, chęć tworzenia czegoś niezwykłego z prostych przedmiotów.( 1 x w miesiącu)

JĘZYK ANGIELSKI - zajęcia w każdej grupie, na których przedszkolaki mają szansę rozwijać swoje umiejętności językowe i poznawać język poprzez zabawę w sposób możliwie najbardziej efektywny. Na zajęciach przedszkolaki uczą się wszystkimi zmysłami i całym ciałem. Zajęcia cechują autentyczność wypowiedzi formułowanych w drugim języku, czyli użycie ich w funkcji środka komunikacji, interakcji i reprezentacji wiedzy, a jednocześnie dostosowanie stopnia trudności wypowiedzi do możliwości poznawczych dzieci. Nauczyciel prowadzi zajęcia w języku angielskim, tworząc kontekst sytuacyjny dla użycia drugiego języka i prezentowania form językowych zawsze w sytuacjach w pełni zrozumiałych dla dzieci, tak aby miały one możliwość samodzielnego rekonstruowania ich znaczenia.

"MALI ODKRYWCY - DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY" - Wszystkie dzieci,podczas tych zajęć będą mogły zmienić się w prawdziwych odkrywców. Wykorzystując proste materiały, z którymi spotykamy się codziennie, będziemy wykonywać eksperymenty, które pozwolą odkryć tajemnice z dziedziny fizyki, chemii i przyrody. Dzieci poznają odpowiedzi na wiele ciekawych pytań, inaczej spojrzą na wszystko, co je otacza. ( 1 x w miesiącu)

"MATEMATYKA SENSORYCZNA Z ELEMENTAMI MONTESSORI" - to taka matematyka, którą przedszkolaki odkrywają w toku własnej działalności. Praktyczne czynności zachęcają dzieci do analizowania tego, jakie znaczenie ma powiedzenie, że coś jest czerwone lub że jakiś przedmiot jest trójkątny, a jeden jest większy od drugiego. To różnorodność gier i zabaw konstrukcyjnych, w których dzieci doświadczają długości elementów, zależności między wymiarami. Zajęcia pomagają dzieciom w rozpoznawaniu i stosowaniu podstawowych standardów sensorycznych: koloru, kształtu i rozmiaru. ( 1 x w miesiącu)

"ZAJĘCIA SENSORYCZNE Z ELEMENTAMI MONTESSORI" - program uczenia przez zmysły. Zajęcia te sprawiają olbrzymią radość dzieciom wynikającą z możliwości zmysłowego poznawania otaczającego je świata. Mają możliwość gromadzenia nowych doświadczeń,mobilizowanie aktywności zmysłowej, obudzenie ciekawości i eksperymentowania. Nauka polega na coraz sprawniejszej umiejętności rozpoznawania tych informacji w relacji do siebie. Im lepiej , sprawniej mózg potrafi rozpoznawać i nadawać właściwe znaczenie temu co widzi, słyszy, czuje tym szybciej, sprawniej dzieci myślą, uczą się, koncentrują, mówią, czytają, piszą.

"SENSOPLASTYKA Z ELEMENTAMI SENSORYKI MONTESSORI" - zajęcia plastyczne z wykorzystanie wszystkich zmysłów dziecka. Dzięki takiej formie plastycznej stymulowane są wszystkie zmysły dziecka. Jest to bardzo ważne dla rozwijającego się w pierwszych latach mózgu. Zajęcia takie są również wspaniałą okazją do bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami

,,KODOWANIE I PROGRAMOWANIE" - założeniem zajęć jest rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W czasie zajęć przedszkolaki mają szansę rozwijać podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową. ( 1 x w miesiącu)

ROBOTYKA- Zajęcia z Robotyki odbywają się 1 raz w miesiącu. Podczas zajęć wykorzystany jest robot mTiny Discover Kit, który ćwiczy logiczne myślenie dzieci i umiejętności rozwiązywania problemów. Karty kodowe, interaktywne maty tematyczne, kolorowe pisaki pomagają dziecku odkrywać i postrzegać otaczającą je rzeczywistość. Poprzez wysoce stymulujące i zabawne gry rozwijają ich umiejętność uczenia się przez całe życie. Robot mTiny pozwala dzieciom samodzielnie odkrywać nieznane, starając się wzmocnić ich zaufanie do samodzielnego myślenia poprzez zabawę.

TEATR W PRZEDSZKOLU (on -line) - czyli spotkania z aktorami, które mają na celu wprowadzenie dzieci w świat sztuki, uwrażliwienie ich na piękno, a także zabawę pełną wrażeń i udział w przedstawieniach z morałem. "Bliskie spotkania ze sztuką" pozwalają:

 • poznać różnorodne utwory o wartościach wychowawczych, poznawczych i kształcących,
 • uczestniczyć w spektaklach dziecięcych w środowisku im bliskim,
 • zdobycie umiejętności kulturalnego odbioru sztuki,
 • pobudzenie dziecięcego zainteresowania sztuką i przygotowanie do jej odbioru.

MUZYKOTERAPIA -metoda relaksacyjna, ale i jako działanie o charakterze profilaktycznym, prowadzące do kształtowania zarówno otwartości na innych, lepszego zrozumienia własnych emocji, uspokojenie lub pobudzenie organizmu, pomoc w ujawnianiu emocji (w tym także „wyciszenie” emocji negatywnych na rzecz ujawnienia się pozytywnych), a także harmonizację osobowości.

BAJKOTERAPIA - terapia przez bajki, które wszystkie dzieci lubią słuchać. Czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne lęki lub pierwsze dni w przedszkolu. Bajkoterapia to także doskonała metoda relaksacyjna. Odpowiednio dobrane i opowiedziane albo przeczytane historie mogą doskonale wyciszyć, choćby przed snem, po dniu pełnym wrażeń lub pracy.

ZAJĘCIA KULINARNE - zajęcia odbywają się 1 raz w miesiącu. Celem zajęć kulinarnych jest wyrobienie nawyków zdrowego odżywiania, a także nauczenie dzieci czerpania radości ze wspólnego przygotowywania posiłków. Podczas zajęć dzieci rozwijają swoją samodzielność, keatywnoiść oraz sprawność manualną oraz uczą się planowania swoich działań.

CYKL SPOTKAŃ "POZNAJEMY ZAWODY” – na których dzieci poznają charakterystykę i tajniki danego zawodu. Takie zajęcia prowadzą specjalni goście, także chętni rodzice przedszkolaków.

CODZIENNE ZAJĘCIA PLASTYCZNE - dzięki którym następuje rozwój sprawności motorycznej i wrażliwości artystycznej dziecka. Ponadto zajęcia plastyczne kształcą wyobraźnię, zdolność myślenia i zaspokajają potrzebę aktywności.

ZABAWY I WARSZTATY EDUKACYJNE- związane z uroczystościami, świętami okolicznościowymi, ważnymi wydarzeniami.

„ DNI KOLORÓW” -wprowadzające dzieci w nową porę roku

PROJEKTY EDUKACYJNE w których bierze udział nasze przedszkole:

- Sensosmyki - realizując program stymulujemy zmysły, rozwijamy mózg , integrujemy się

- #20 minut dla matematyki - edukacja matematyczna w domu i przedszkolu

-,,Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury '' - rozwijamy czytelnictwo wśród dzieci

- Piękna Nasza Polska Cała - kształtujemy postawy patriotyczne wśród najmłodszych, uwrażliwiamy ich na piękno, folklor i tradycje Polski

-,,Ekokulturalne przedszkole " Bliżej przedszkola- poszerzanie świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego

-Savoir vivre - jako dobre maniery.

FESTYN RODZINNY - odbywa się raz w roku dla wszystkich przedszkolaków oraz ich rodzin, na którym można miło i atrakcyjnie spędzić czas, także wziąć udział w konkursach i dobrej zabawie. W programie również ognisko z kiełbaskami oraz teatrzyk NIESPODZIANKA w wykonaniu chętnych rodziców oraz pracowników przedszkola.

URODZINKI - wspólne obchody najważniejszego dnia w życiu każdego malucha, w tym uroczyste odśpiewanie "sto lat" oraz wręczenie laurki przygotowanej przez wszystkie dzieci z grupy w tym dniu.

Dla Dziecka światem bezpiecznym jest świat, który już zna. Pierwsze tygodnie w Przedszkolu bywają trudne. Jest to czas zmian, które wiążą się silnymi emocjami. Dzieci i ich Rodziców pragniemy przygotować na powitanie Przedszkola. W związku z tym proponujemy różnorodne formy zajęć sprzyjających adaptacji:

 • Indywidualne spotkanie Rodziców z Dyrektorem Placówki - w czasie indywidualnej rozmowy, zwykle przed rozpoczęciem edukacji, rodzice zapoznają się z organizacją i trybem życia w przedszkolu, przyszłymi nauczycielami ich dzieci. Swobodna rozmowa, to także możliwość uzyskania odpowiedzi na wiele nurtujących Rodzica pytań oraz wymiany informacji między zainteresowanymi.Spotkanie takie jest bardzo ważne.
 • Pierwszy kontakt dziecka z przedszkolem – to wspólna wizyta rodziców i przyszłego wychowanka w placówce.
 • Zajęcia adaptacyjne – udział rodziców z dzieckiem w ciekawych zajęciach i zabawach w grupie (zabawy muzyczno – ruchowe, zajęcia plastyczne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym).

*** "Wyprawka Przedszkolaka", a więc rzeczy, które Maluszek zabiera ze sobą do przedszkola:

-obuwie na zmianę - kapcie na zatrzask lub rzepy

-komplet ubrań na zmianę

-śpiworek z poduszką (w razie potrzeby także: pieluszki i chusteczki nawilżone)

-szczoteczka, pasta i kubek do mycia ząbków

- chusteczki higieniczne w pudełku ( 1 op. w miesiącu)

-teczka na prace plastyczne (A - 4)

* Uprzejmie prosimy, aby wszystkie rzeczy były podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka.

Umowa jest dostępna w zakładce kontakt.

Zajęcia logopedyczne - 1x w tygodniu

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE –zajęcia prowadzi doświadczony logopeda posiadający kilkuletni staż pracy z dziećmi.

 • Na przełomie września i października w przedszkolu przeprowadzane są przesiewowe badania logopedyczne wśród wszystkich dzieci uczęszczających do placówki.
 • Czas trwania zajęć logopedycznych wynosi około 20 min. i jest on uzależniony od możliwości i potrzeb dziecka.
 • Zajęcia prowadzone są w formie zabawy i uwzględniają ćwiczenia aparatu artykulacyjnego (języka, warg, podniebienia i zwierającego pierścienia gardłowego), ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia emisji głosu i prawidłowej artykulacji.

Plan dnia w grupie młodszej "Misie"

6:00 – 8:15 Przyprowadzanie dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań,gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach, dowolne rysunki dzieci, gimnastyka poranna

8:30 – 9:00 Śniadanie ( angielski 2 razy w tygodniu - wtorek oraz środa)

9:00 – 9:20 Zajęcia dydaktyczne ( rytmika raz w tygodniu)

9:20 – 9:35 Zabawy swobodne ruchowe i rytmiczne

9: 35 - 9.50 - Zajęcia artystyczne, praca plastyczna

9:50 - 10:15 - Zajęcia dodatkowe

10:15 - 11:15 - Zabawy swobodne w sali lub na placu zabaw

11:30 – 12:00 Obiad

12:00 – 14:00 Odpoczynek po obiedzie -leżakowanie, czytanie bajki

13:30 – 14:50 - Podwieczorek

13:50 - 17:30 - Zajęcia indywidualne, gry i zabawy swobodne w sali lub na placu zabaw, gry i zabawy ruchowe, rozchodzenie się dzieci.


Plan dnia w grupie starszej "Żuczki"

6:00 – 8:30 Przyprowadzanie dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań,gry i zabawy dydaktyczne, ćwiczenia poranne

8:30 – 9:00 Śniadanie ( angielski dwa razy w tygodniu - poniedziałek oraz czwartek)

9:00 – 9:30 Zajęcia dydaktyczne i ruchowe

9:30 - 10:00 Zajęcia manualne ( rytmika w każdą środę )

10:00 – 10:30 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy manualne przy stoliczkach

10:45 – 11:30 Zabawy w ogródku przedszkolnym, spacer

11:30 – 12:00 Obiad

12:00 - 12:30 Odpoczynek po obiedzie, słuchanie bajek

12:30 – 14:00 Zabawy tematyczne, gry dydaktyczne, zajęcia indywidualne i zespołowe, zajęcia wyrównawcze

14:00 – 14:30 Podwieczorek

14:30 – 17:30 Zabawy dowolne, prace indywidualne, zabawy w ogródku przedszkolnym, zabawy tematyczne, integracyjne, konstrukcyjne,rozchodzenie się dzieci do domów

Plan dnia w grupie anglojęzycznej "Flowers"

6:00 – 8:30 Przyprowadzanie dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań,gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach, dowolne rysunki dzieci, praca indywidualna z dzieckiem

8:30 – 8:50Śniadanie

8:50 – 9:10 Praca z dziećmi - ćwiczenia grafomotoryczne

9:10 – 9:35 Zajęcia anglojęzyczne

9:35 – 10:15 Zajęcia dydaktyczne,ruchowe, muzyczne, plastyczne (rytmika w każdy poniedziałek)

10:30 – 11:30 Zabawy w ogródku przedszkolnym

11:30 – 12:00Obiad

12:00 – 12:20Odpoczynek po obiedzie, czytanie bajek

12:20 – 13:30 Praca z książką, zajęcia anglojęzyczne

13:30 – 14:00 Zabawy w kącikach zainteresowań

14:00 – 14:30 Podwieczorek

14:30 – 17:30 Zabawy dowolne, prace indywidualne, zabawy w ogródku przedszkolnym, zabawy tematyczne, integracyjne, konstrukcyjne, rozchodzenie się dzieci do domów


Plan dnia w grupie zerówkowej "Żabki"

6:00 – 8:30 Przyprowadzanie dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań,ćwiczenia poranne

8:30 – 9:00 Śniadanie (angielski dwa razy w tygodniu - poniedziałek oraz środa)

9:00 - 9:10 - Ćwiczenia i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne

9:10 – 10:30 Zajęcia dydaktyczne (rytmika w każdą środę)

10:30 – 11:30 Pobyt na placu zabaw

11:30 – 12:00 Obiad

12:00 - 12:15 Poobiedni odpoczynek (czytanie bajek)

12:15 - 13:00 Ćwiczenia kształtujące gotowość do nauki czytania i pisania, zajęcia wyrównawcze z dziećmi potrzebującymi pomocy i dziećmi zdolnymi

13:00 - 14:00 - Gry i zabawy swobodne w sali

14:00 - 14:30 Podwieczorek

14:30 - 17:30 Zabawy dowolne, zabawy w ogródku przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci do domów

Program edukacyjno - wychowawczy realizowany w naszym Przedszkolu jest zgodny z podstawą Ministerstwa Edukacji Narodowej i przygotowuje dzieci do edukacji szkolnej.

PRZEDSZKOLE WSPIERA ROZWÓJ DZIECI ZAJĘCIAMI Z ZAKRESU SENSORYKI Z ELEMENTAMI MONTESSORI.

Proces edukacji przedszkolnej wzbogacany jest różnymi innowacyjnymi metodami:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Pedagogika zabawy- Klanza
 • Metoda Dobrego Startu Marii Bogdanowicz
 • Matematyka wg Edyty Gruszczyk – Kolszczyńskiej
 • Metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana
 • Gimnastyka rytmiczna Alfreda i Marii Kniessów
 • Elementy muzykoterapii
 • Elementy bajkoterapii
 • Metoda integracji sensorycznej

Dobry kontakt rodziców z wychowawcami i dyrekcją przedszkola gwarantuje prawidłowy rozwój dziecka i jest bardzo istotnym elementem jego dobrego i skutecznego funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Mając na uwadze uczestnictwo rodziców w życiu przedszkola organizujemy:

 • Zajęcia otwarte dla rodziców, podczas których mogą przyjrzeć się funkcjonowaniu dziecka w grupie
 • Spotkania wigilijne
 • Dzień Matki i Ojca
 • Festyn Rodzinny
 • Rodzinne konkursy wewnątrz przedszkolne
 • Cykl spotkań „Poznajemy zawody naszych rodziców”
 • Uczestnictwo w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

Dla dzieci wizyta rodzica jako gościa honorowego w grupie jest powodem do wielkiej dumy.
Dzień, w którym rodzic zajął miejsce wychowawcy, pozostaje w pamięci dziecka na długo.

Dobry kontakt rodziców z wychowawcami i dyrekcją przedszkola gwarantuje prawidłowy rozwój dziecka i jest bardzo istotnym elementem jego dobrego i skutecznego funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Istotną rolę w naszym przedszkolu odgrywa „Wychowanie przez sztukę” , które ujęte jest w planie pracy dydaktyczno - wychowawczej, a także poprzez comiesięczne spotkania z aktorami teatru. Wprowadzamy dzieci w świat wyobraźni, piękna i delikatności.

Pragnąc zaspokoić ciekawość dzieci organizujemy zajęcia z zakresu sensoryki z elementami Montessori (regularnie 1 x w miesiącu):

 • Konstrukcyjno –techniczne :kreatywnie tworzymy „coś z niczego”:)
 • Eksperymenty i doświadczenia pt."Mali odkrywcy" - mieszamy, sprawdzamy, odkrywamy tajemnice z otaczającej nas przyrody.
 • Matematyka sensoryczna z elementami Montessori - nauka matematyki poprzez działanie i doświadczanie.
 • Zajęcia sensoryczne z elementami Montessori - dotykamy, odczuwamy, słyszymy, dostrzegamy, czujemy, smakujemy, klasyfikujemy, rozróżniamy itd. Integrujemy pracę zmysłów (1 raz w tygodniu)
 • Sensoplastyka z elementami Montessori
 • Kodowanie i programowanie
 • Robotyka
 • Zajęcia Kulinarne
 • Codzienne zajęcia plastyczne
 • Zajęcia kulinarne
 • Zajęcia ruchowo - rytmiczne

Zobacz filmik z naszego przedszkola