Dzieci uczestniczą w ramach czesnego w poszczególnych zajęciach dodatkowych :

RELIGIA – na życzenie rodzica.( 4 x w miesiącu)

WARSZTATY RYTMICZNO - MUZYCZNE – prowadzone przez nauczyciela rytmiki. Warsztaty obejmują słuchanie muzyki, emisję głosu, zabawy rytmiczno – ruchowe, naukę piosenek, tańców, gry na dziecięcych instrumentach. (4 x w miesiącu)

ZAJĘCIA TANECZNE - prowadzone przez instruktorkę tańca. Polegają na zaznajomieniu dziecka z muzyką i ruchem.W formie zabawy przy muzyce pokazywane są proste elementy tańca.Zajęcia taneczne kształtują poczucie rytmu, słuch muzyczny, rozwijają wyobraźnię przestrzenno – ruchowa i koordynację, pomagają pozbyć się nadmiaru emocji, a także wdrażają do współdziałania i odpowiedzialności za swojego partnera czy grupę. ( 1 x w tygodniu)

WARSZTATY KONSTRUKCYJNO - TECHNICZNE - zajęcia prowadzone przez nauczycieli poszczególnych grup, na których tworzy się "coś z niczego", wykorzystując różnego rodzaju tworzywa, bardzo często przedmioty typu: gazety, guziki, rolki od papieru toaletowego, kartony, pudełka, butelki, a więc większość rzeczy, które na co dzień wyrzucamy. Dzieci w ten sposób rozwijają swoją kreatywność, pomysłowość, chęć tworzenia czegoś niezwykłego z prostych przedmiotów.( 1 x w miesiącu)

WARSZTATY KULINARNE - zajęcia, na których przedszkolaki mają szansę rozwijać swoje umiejętności kulinarne i poczuć się, jak prawdziwi kucharze.( 1 x w miesiącu)

JĘZYK ANGIELSKI - zajęcia w całej grupie, na których przedszkolaki mają szansę rozwijać swoje umiejętności językowe i poznawać język poprzez zabawę w sposób możliwie najbardziej efektywny. Na zajęciach przedszkolaki uczą się wszystkimi zmysłami i całym ciałem. Zajęcia cechują autentyczność wypowiedzi formułowanych w drugim języku, czyli użycie ich w funkcji środka komunikacji, interakcji i reprezentacji wiedzy, a jednocześnie dostosowanie stopnia trudności wypowiedzi do możliwości poznawczych dzieci. Nauczyciel prowadzi zajęcia w języku angielskim, tworząc kontekst sytuacyjny dla użycia drugiego języka i prezentowania form językowych zawsze w sytuacjach w pełni zrozumiałych dla dzieci, tak aby miały one możliwość samodzielnego rekonstruowania ich znaczenia.

"MALI ODKRYWCY - DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY" - Wszystkie dzieci,podczas tych zajęć będą mogły zmienić się w prawdziwych odkrywców. Wykorzystując proste materiały, z którymi spotykamy się codziennie, będziemy wykonywać eksperymenty, które pozwolą odkryć tajemnice z dziedziny fizyki, chemii i przyrody. Dzieci poznają odpowiedzi na wiele ciekawych pytań, inaczej spojrzą na wszystko, co je otacza. ( 1 x w miesiącu)

"MATEMATYKA SENSORYCZNA" - to taka matematyka, którą przedszkolaki odkrywają w toku własnej działalności. Praktyczne czynności zachęcają dzieci do analizowania tego, jakie znaczenie ma powiedzenie, że coś jest czerwone lub że jakiś przedmiot jest trójkątny, a jeden jest większy od drugiego. To różnorodność gier i zabaw konstrukcyjnych, w których dzieci doświadczają długości elementów, zależności między wymiarami. Zajęcia pomagają dzieciom w rozpoznawaniu i stosowaniu podstawowych standardów sensorycznych: koloru, kształtu i rozmiaru. ( 1 x w miesiącu)

"ZAJĘCIA SENSORYCZNE" - program uczenia przez zmysły. Zajęcia te sprawiają olbrzymią radość dzieciom wynikającą z możliwości zmysłowego poznawania otaczającego je świata. Mają możliwość gromadzenia nowych doświadczeń,mobilizowanie aktywności zmysłowej, obudzenie ciekawości i eksperymentowania. Nauka polega na coraz sprawniejszej umiejętności rozpoznawania tych informacji w relacji do siebie. Im lepiej , sprawniej mózg potrafi rozpoznawać i nadawać właściwe znaczenie temu co widzi, słyszy, czuje tym szybciej, sprawniej dzieci myślą, uczą się, koncentrują, mówią, czytają, piszą.

"ALTERNATYWNE ZAJĘCIA PLASTYCZNE" - to sensoryczne podejście do plastyki, to połączenie doznań dotykowych ze wzrokowymi, zapachowymi, słuchowymi i smakowymi.

,,KODOWANIE I PROGRAMOWANIE" - założeniem zajęć jest rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W czasie zajęć przedszkolaki mają szansę rozwijać podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową. ( 1 x w miesiącu)

TEATR W PRZEDSZKOLU - czyli spotkania z aktorami, które mają na celu wprowadzenie dzieci w świat sztuki, uwrażliwienie ich na piękno, a także zabawę pełną wrażeń i udział w przedstawieniach z morałem. Dzieci często mają okazję wcielić się w rolę aktorów na scenie, przełamując zarazem strach przed wystąpieniem publicznym. "Bliskie spotkania ze sztuką" pozwalają:

 • poznać różnorodne utwory o wartościach wychowawczych, poznawczych i kształcących,
 • uczestniczyć w spektaklach dziecięcych w środowisku im bliskim,
 • zdobycie umiejętności kulturalnego odbioru sztuki,
 • pobudzenie dziecięcego zainteresowania sztuką i przygotowanie do jej odbioru.

MUZYKOTERAPIA -metoda relaksacyjna, ale i jako działanie o charakterze profilaktycznym, prowadzące do kształtowania zarówno otwartości na innych, lepszego zrozumienia własnych emocji, uspokojenie lub pobudzenie organizmu, pomoc w ujawnianiu emocji (w tym także „wyciszenie” emocji negatywnych na rzecz ujawnienia się pozytywnych), a także harmonizację osobowości.

BAJKOTERAPIA - terapia przez bajki, które wszystkie dzieci lubią słuchać. Czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne lęki lub pierwsze dni w przedszkolu.
Bajkoterapia to także doskonała metoda relaksacyjna. Odpowiednio dobrane i opowiedziane albo przeczytane historie mogą doskonale wyciszyć, choćby przed snem, po dniu pełnym wrażeń lub pracy.

CYKL SPOTKAŃ "POZNAJEMY ZAWODY” – na których dzieci poznają charakterystykę i tajniki danego zawodu. Takie zajęcia prowadzą specjalni goście, także chętni rodzice przedszkolaków.

CODZIENNE ZAJĘCIA PLASTYCZNE - dzięki którym następuje rozwój sprawności motorycznej i wrażliwości artystycznej dziecka. Ponadto zajęcia plastyczne kształcą wyobraźnię, zdolność myślenia i zaspokajają potrzebę aktywności.

ZABAWY I WARSZTATY EDUKACYJNE- związane z uroczystościami, świętami okolicznościowymi, ważnymi wydarzeniami.

„ DNI KOLORÓW” -wprowadzające dzieci w nową porę roku.

PROJEKTY EDUKACYJNE w których bierze udział nasze przedszkole:

- Sensosmyki - realizując program stymulujemy zmysły, rozwijamy mózg , integrujemy się

- #20 minut dla matematyki - edukacja matematyczna w domu i przedszkolu

-,,Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury '' - rozwijamy czytelnictwo wśród dzieci

- Piękna Nasza Polska Cała - kształtujemy postawy patriotyczne wśród najmłodszych, uwrażliwiamy ich na piękno, folklor i tradycje Polski

-,,Ekokulturalne przedszkole " Bliżej przedszkola- poszerzanie świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego

-Savoir vivre - jako dobre maniery.

FESTYN RODZINNY - odbywa się raz w roku dla wszystkich przedszkolaków oraz ich rodzin, na którym można miło i atrakcyjnie spędzić czas, także wziąć udział w konkursach i dobrej zabawie. W programie również ognisko z kiełbaskami oraz teatrzyk NIESPODZIANKA w wykonaniu chętnych rodziców oraz pracowników przedszkola.

URODZINKI - wspólne obchody najważniejszego dnia w życiu każdego malucha, w tym uroczyste odśpiewanie "sto lat" oraz wręczenie laurki przygotowanej przez wszystkie dzieci z grupy w tym dniu.

Dla Dziecka światem bezpiecznym jest świat, który już zna. Pierwsze tygodnie w Przedszkolu bywają trudne. Jest to czas zmian, które wiążą się silnymi emocjami. Dzieci i ich Rodziców pragniemy przygotować na powitanie Przedszkola. W związku z tym proponujemy różnorodne formy zajęć sprzyjających adaptacji:

 • Indywidualne spotkanie Rodziców z Dyrektorem Placówki - w czasie indywidualnej rozmowy, zwykle przed rozpoczęciem edukacji, rodzice zapoznają się z organizacją i trybem życia w przedszkolu, przyszłymi nauczycielami ich dzieci. Swobodna rozmowa, to także możliwość uzyskania odpowiedzi na wiele nurtujących Rodzica pytań oraz wymiany informacji między zainteresowanymi.Spotkanie takie jest bardzo ważne.
 • Pierwszy kontakt dziecka z przedszkolem – to wspólna wizyta rodziców i przyszłego wychowanka w placówce.
 • Zajęcia adaptacyjne – udział rodziców z dzieckiemw ciekawych zajęciach i zabawach w grupie (zabawy muzyczno – ruchowe, zajęcia plastyczne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym).

*** "Wyprawka Przedszkolaka", a więc rzeczy, które Maluszek zabiera ze sobą do przedszkola:

-obuwie na zmianę

-komplet ubrań na zmianę

-śpiworek z poduszką (w razie potrzeby także: pieluszki i chusteczki nawilżone)

-szczoteczka, pasta i kubek do mycia ząbków

- chusteczki higieniczne w pudełku ( 1 op. w miesiącu)

-teczka na prace plastyczne (A - 4)

- zeszyt do religii ( jeśli Rodzic wyrazi chęć, aby dziecko uczęszczało na zajęcia religii).

* Uprzejmie prosimy, aby wszystkie rzeczy były podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka.

Umowa jest dostępna w zakładce kontakt.

Oferta zajęć dodatkowo płatnych, proponowanych dzieciom uczęszczającym do przedszkola, jest szeroka i ciekawa. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz umiejętność czerpania radości z pracy z dziećmi.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE –zajęcia prowadzi doświadczony logopeda posiadający wieloletni staż pracy z dziećmi.

 • Na przełomie września i października w przedszkolu przeprowadzane są przesiewowe badania logopedyczne wśród wszystkich dzieci uczęszczających do placówki.
 • Czas trwania zajęć logopedycznych wynosi około 20 min. i jest on uzależniony od możliwości i potrzeb dziecka.
 • Zajęcia prowadzone są w formie zabawy i uwzględniają ćwiczenia aparatu artykulacyjnego (języka, warg, podniebienia i zwierającego pierścienia gardłowego), ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia emisji głosu i prawidłowej artykulacji.

GIMNASTYKA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNA–zajęcia prowadzone są przez nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, posiadającego uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć.

 • Zajęcia te prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych oraz ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów sportowych (worki gimnastyczne, szarfy,obręcze itp.).
 • W miesiącu wrześniu przeprowadzane są badania przesiewowe wśród dzieci od 4 roku życia.
 • Zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym pomagają skorygować wady, które już wystąpiły oraz wzmocnić mięśnie, aby zminimalizować ryzyko występowania wad w przyszłości.

JĘZYK ANGIELSKI - istnieje możliwość wykupienia dodatkowych godzin zajęć z języka angielskiego, które są prowadzone w oddzielnej sali w małych grupach dzieci. Zajęcia te są prowadzone przez nauczyciela, który prowadzi zajęcia z języka angielskiego w ramach czesnego dla całej grupy, aby zwiększyć komfort dzieci, a także dopasować odpowiednio zakres materiału.

Plan dnia w grupie młodszej "Biedronki"

6:00 – 8:30 Przyprowadzanie dzieci, zabawy dowolne w kącikachzainteresowań,gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach, dowolne rysunkidzieci

8:30 – 9:00 Śniadanie

9:00 – 9:45 Zajęcia dydaktyczne, ruchowe, muzyczne, plastyczne

9:45 – 10:30 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy manualne przy stoliczkach, praca indywidualna z dzieckiem

10:45 – 11:30 Zabawy w ogródku przedszkolnym, spacer

11:30 – 12:00 Obiad

12:00 – 14:00 Odpoczynek po obiedzie -leżakowanie, czytanie bajki

14:00 – 14:30 Podwieczorek

14:30 – 17:30 Zabawy dowolne, prace indywidualne, zabawy w ogródkuprzedszkolnym, zabawy tematyczne, integracyjne, konstrukcyjne,rozchodzenie się dzieci do domów

Plan dnia w grupie starszej "Żuczki"

6:00 – 8:30Przyprowadzanie dzieci, zabawy dowolne w kącikachzainteresowań,gry i zabawy dydaktyczne, ćwiczenia poranne

8:30 – 9:00Śniadanie

9:00 – 9:30Zajęcia dydaktyczne, ruchowe

9:30 - 10:00 Zajęcia manualne

10:00 – 10:30 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy manualne przy stoliczkach

10:45 – 11:30 Zabawy w ogródku przedszkolnym, spacer

11:30 – 12:00 Obiad

12:00 - 12:30 Odpoczynek po obiedzie, słuchanie bajek

12:30 – 14:00 Zabawy tematyczne, gry dydaktyczne, zajęcia indywidualne i zespołowe, zajęcia wyrównawcze

14:00 – 14:30 Podwieczorek

14:30 – 17:30 Zabawy dowolne, prace indywidualne, zabawy w ogródkuprzedszkolnym, zabawy tematyczne, integracyjne, konstrukcyjne,rozchodzenie się dzieci do domów

Plan dnia w grupie anglojęzycznej "Flowers"

6:00 – 8:30 Przyprowadzanie dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań,gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach, dowolne rysunki dzieci, praca indywidualna z dzieckiem

8:30 – 8:50Śniadanie

8:50 – 9:10 Praca z dziećmi sześcioletnimi

9:10 – 9:35 Zajęcia anglojęzyczne

9:35 – 10:15 Zajęcia dydaktyczne,ruchowe, muzyczne, plastyczne

10:15 – 10:45 Zajęcia dowolne, zabawy manualne i gry dydaktyczne

10:45 – 11:30 Zabawy w ogródku przedszkolnym, spacer

11:30 – 12:00Obiad

12:00 – 12:20Odpoczynek po obiedzie, czytanie bajek

12:20 – 13:30 Praca z dziećmi sześcioletnimi, zajęcia anglojęzyczne

13:30 – 14:00 Zabawy w kącikach zainteresowań, gry dydaktyczne, zajęciawyrównawcze

14:00 – 14:30 Podwieczorek

14:30 – 17:30 Zabawy dowolne, prace indywidualne, zabawy w ogródku przedszkolnym, zabawy tematyczne, integracyjne, konstrukcyjne, rozchodzenie się dzieci do domów


Plan dnia w grupie zerówkowej "Żabki"

6:00 – 8:30 Przyprowadzanie dzieci, zabawy dowolne w kącikachzainteresowań,gry i zabawy dydaktyczne

8:30 – 9:00 Śniadanie

9:00 – 10:30 Zajęcia dydaktyczne, ćwiczenia i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne

10:30 – 11:30 Pobyt na placu zabaw

11:30 – 12:00 Obiad

12:00 – 12:15 Czynności samoobsługowe ( mycie zębów )

12:15 - 12:30 Poobiedni odpoczynek

12:30 - 13:00 Ćwiczenia kształtujące gotowość do nauki czytania i pisania

13:00 - 14:00 Gry i zabawy w sali, zajęcia wyrównawcze z dziećmi potrzebującymi pomocy

14:00 - 14:20 Podwieczorek

14:20 - 15:00 Zajęcia plastyczne

15:00 - 17:30 Zabawy dowolne, zabawy w ogródku przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci do domów

Program edukacyjno - wychowawczy realizowany w naszym Przedszkolu jest zgodny z podstawą Ministerstwa Edukacji Narodowej i przygotowuje dzieci do edukacji szkolnej.

Proces edukacji przedszkolnej wzbogacany jest różnymi innowacyjnymi metodami:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Pedagogika zabawy- Klanza
 • Metoda Dobrego Startu Marii Bogdanowicz
 • Matematyka wg Edyty Gruszczyk – Kolszczyńskiej
 • Metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana
 • Gimnastyka rytmiczna Alfreda i Marii Kniessów
 • Elementy muzykoterapii
 • Elementy bajkoterapii
 • Metoda integracji sensorycznej

Dobry kontakt rodziców z wychowawcami i dyrekcją przedszkola gwarantuje prawidłowy rozwój dziecka i jest bardzo istotnym elementem jego dobrego i skutecznego funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Mając na uwadze uczestnictwo rodziców w życiu przedszkola organizujemy:

 • Zajęcia otwarte dla rodziców, podczas których mogą przyjrzeć się funkcjonowaniu dziecka w grupie
 • Spotkania wigilijne
 • Dzień Matki i Ojca
 • Festyn Rodzinny
 • Rodzinne konkursy wewnątrz przedszkolne
 • Cykl spotkań „Poznajemy zawody naszych rodziców”
 • Uczestnictwo w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Uczestnictwo w akcji charytatywnej zbierania nakrętek PET

Dla dzieci wizyta rodzica jako gościa honorowego w grupie jest powodem do wielkiej dumy.

Dzień, w którym rodzic zajął miejsce wychowawcy, pozostaje w pamięci dziecka na długo.

Dobry kontakt rodziców z wychowawcami i dyrekcją przedszkola gwarantuje prawidłowy rozwój dziecka i jest bardzo istotnym elementem jego dobrego i skutecznego funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Istotną rolę w naszym przedszkolu odgrywa „Wychowanie przez sztukę” , które ujęte jest w planie pracy dydaktyczno - wychowawczej, a także poprzez comiesięczne spotkania z aktorami teatru. Wprowadzamy dzieci w świat wyobraźni, piękna i delikatności.

Pragnąc zaspokoić ciekawość dzieci organizujemy zajęcia (regularnie raz w miesiącu):

 • Kulinarne : wspólnie przyrządzamy, pieczemy i gotujemy
 • Konstrukcyjno –techniczne :kreatywnie tworzymy „coś z niczego”:)
 • Eksperymenty i doświadczenia pt."Mali odkrywcy" - mieszamy, sprawdzamy, odkrywamy tajemnice z otaczającej nas przyrody.
 • Matematyka sensoryczna - nauka matematyki poprzez działanie i doświadczanie.
 • Zajęcia sensoryczne - dotykamy, odczuwamy, słyszymy, dostrzegamy, czujemy, smakujemy, klasyfikujemy, rozróżniamy itd. Integrujemy pracę zmysłów.

Zobacz filmik z naszego przedszkola