Kadra

mgr Iwona Głazik - Czarnecka - dyrektor przedszkola

Anna Wojdyła - zastępca dyrektora

Ukończyłam studia z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie wiedzę i umiejętności rozwijam studiując pedagogikę wczesnej edukacji na gdańskiej uczelni. Systematycznie doskonalę swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.

Praca z dziećmi jest moją pasją i wyzwaniem, ale też niewyczerpanym źródłem inspiracji i satysfakcji. Najbardziej porusza mnie dziecięca szczerość, otwartość i uśmiech , który jest dla mnie największą motywacją do pracy.

Zależy mi na tym, by podtrzymywać i rozbudzać w dzieciach ciekawość świata oraz stworzyć im odpowiednie warunki do rozwoju w atmosferze pełnej życzliwości i akceptacji.

Ponadto bardzo cenię sobie relacje z rodzicami. Staram się budować je poprzez codzienne spotkania i rozmowy.

Jestem osobą pogodną, sumienną, empatyczną i lubiącą nowe wyzwania, których nie brakuje w pracy w przedszkolu. Bardzo lubię dobrą książkę, kontakt z przyrodą i wycieczki krajoznawcze. Prywatnie jestem mamą dwóch wspaniałych córek.

W 2018r. ukończyłam kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Więcej

Marlena Mścichowska

Ukończyłam studia na kierunku pedagogika, o specjalności: wczesna edukacja z logopedią oraz studia magisterskie o specjalności: rewalidacja z wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Jestem osobą ciekawą świata i kreatywną. W swojej pracy uwielbiam tworzyć z dziećmi ciekawe prace plastyczno – techniczne, zapoznawać z ciekawostkami z życia codziennego, pokazywać piękno przyrody. Lubię śpiewać i uczyć przedszkolaków nowych piosenek, wywołujących na ich twarzach uśmiech. W swojej pracy stosuję wiele zabaw ruchowych, wpływających na ich prawidłowy rozwój fizyczny oraz integrujących grupę.

W kontaktach z dziećmi staram się wykazywać empatią –dostrzegać, rozumieć i właściwie reagować na emocje swoich małych podopiecznych. Uważam, iż każde dziecko ma swój potencjał, który należy „wydobyć”. Ważna jest dla mnie ciepła, serdeczna atmosfera, z poszanowaniem zasad panujących w grupie. Chętnie uczę dzieci samodzielności, które na pewno zaprocentuje na kolejne lata.

W 2018r. ukończyłam kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Więcej

mgr Adriana Usarek

Jestem absolwentką Akademii Pomorskiej w Słupsku. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Resocjalizacją. Praca z dziećmi przynosi mi wiele radości oraz satysfakcji, ponieważ robię to co naprawdę lubię. W pracy z dziećmi kieruję się przede wszystkim tym, że każde z nich jest inne, wyjątkowe i zdolne. Moim celem jest odkrycie w dzieciach tego co najlepsze jak również tego co je wyróżnia. Ogromna radość dają mi małe a zarazem wielkie codziennie osiągnięcia i sukcesy moich wychowanków. W pracy z dziećmi staram się przekazywać im wiedzę, a także dawać im dużo ciepła, życzliwości, uśmiechu oraz zrozumienia. W 2018r. ukończyłam kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Więcej

Magdalena Świstun

Jestem absolwentką Gdańskiej Szkoły Humanistycznej na kierunku Pedagogika ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym. Nieustannie uzupełniam swoją wiedzę i kwalifikacje uczęszczając na kursy i szkolenia dla nauczycieli.

Głównym celem mojej pracy jest poszerzanie wiedzy swoich wychowanków poprzez kreatywne i twórcze działania. Stosuję metody oparte na różnorodnych zabawach, obserwacji i pokazie. Priorytetem dla mnie jest, aby dzieci poprzez działania poznały nie tylko świat zewnętrzny, ale również własne emocje, co jest kluczem do prawidłowego rozwoju. W codziennej mojej pracy staram się, by każdy dzień w przedszkolu przynosił wiele radości, nowych umiejętności, a także „apetytu” na każdy kolejny dzień.

W 2018r. ukończyłam kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Więcej

mgr Anna Pawelczyk

Lektor języka angielskiego

Jestem absolwentką Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych. Studia magisterskie ukończyłam na kierunku Pedagogika na wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

W pracy z dziećmi najbardziej liczą się dla mnie komunikacja i przyswajanie słownictwa. Naukę poprzez zabawę uważam za najlepszą formę edukacji przedszkolaków, dlatego podczas swoich zajęć stosuję mnóstwo piosenek, zabaw i gier językowych uprzyjemniających poznawanie języka angielskiego.

Własnoręcznie przygotowuję pomoce dydaktyczne oraz gry. Zależy mi, aby zajęcia były atrakcyjne i żeby przedszkolaki chętnie brały w nich udział. Do pracy motywują mnie postępy uczniów, ponieważ dzięki nim widzę, że moja praca przynosi efekty.

Bardzo lubię uczyć dzieci języka angielskiego, wspólnie z nimi bawić się i śmiać.

W 2018r. ukończyłam kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Więcej

Paulina Barzowska

Ukończyłam studia na kierunku pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym. Obecnie dokształcam się na studiach z diagnozy i terapii pedagogicznej.
W pracy z dziećmi zawsze staram się wytwarzać atmosferę pełną spokoju i akceptacji, aby czuły się one bezpieczne, co pozwala im na rozwój ich naturalnego potencjału. Każde dziecko jest dla mnie ważne i do każdego staram się podejść w sposób indywidualny. Jestem miłą i życzliwą osobą, także ekspresyjną, energiczną i kreatywną. W swojej pracy codziennie szukam innowacyjnych metod pracy z dziećmi. Interesuję się sztuką, książką, podróżami i muzyką, dlatego też staram się zarażać dzieci swoimi pasjami, aby rozbudzać w nich na co dzień ciekawość świata i wrażliwość na jego piękno. Codziennie staram się też uwrażliwiać dzieci na potrzeby innych, potrzeby tego świata, zasady dobrego wychowania- savoir vivre. Uczę dzieci głównie poprzez zabawę, a najlepszym podziękowaniem za pracę jest uśmiech mojego podopiecznego.

W 2018r. ukończyłam kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Więcej

Zobacz filmik z naszego przedszkola